Droits de l'Enfant Information Koze Timoun

34e Edition de KOZE TIMOUN-Lundi 14 Aout 2023

Chè lektè,bonjou/bonswa e byenvini nan 33e edisyon de KOZE TIMOUN pou ane 2023 a.

Koze TIMOUN, se yon kronik ebdomadé ki soti chak Lendi sou reyalite TIMOUN yo,se sitou yon pwodiksyon de l’Organisation des Enfants Chrétiens Haïtiens (OECH) .

‘’LI GEN 11 ZAN (11 ANS) 3 JE N GASON VYOLE LI SEKSYELMAN’’.Se sijè tris sa nap devlope jodi a.

Chè lektè,bonjou/bonswa ,mwen kontan pou m pote pou nou 34e edisyon de KOZE TIMOUN pou ane 2023 a.

Koze TIMOUN, se yon kronik ebdomadé ki soti chak Lendi sou reyalite TIMOUN yo,se sitou yon pwodiksyon de l’Organisation des Enfants Chrétiens Haïtiens (OECH) .

‘’LI GEN 11 ZAN (11 ANS),3 JЀN GASON VYOLE LI SEKSYЀLMAN’’.Se sijè revóltan sa nap devlope jodi a.

Finalman,se pou nou tout dakó pou nou melange vwa nou ansan m devan papa Bondye ki nan syèl la pou nou mande l gras pou TIMOUN yo,paske yo viktim twóp.

5 jè n gasonman ke li n kenbe yon ti fi 11 zan (11 ans),3 nan yo rive fè bagay /sèks avek li ,malerezman li pwa l tonbe ansent.kounye a kesyon nap poze,pou ki yes TIMOUN sa ansent,mwen vle pale de ti fi 11 zan sa pwiske se yon minè ?ki yes ki papa TIMOUN sa,kounye a map pale de ti bebe sa ki pwa l fèt la ?Tout sa yo ogmante pè n ak mizè TIMOUNyo kap kap viktim nan tout sans anba men moun ki nan tout kouch nan sosyete a.

Mesye dam,imajine nou ,yon TIMOUN 11 zan tonbe ansent ,li pwa l fè yon pitit pou yon moun trè sètènman ke li pa men m rekonèt.Sa vle di dwa TIMOUN 11 zan sa ki rive manman an deyo de volonte li a vyole,dwa ti bebe ki pwa l fèt la vyole dè sa konsepsyon.Sa fè nou konpran n ke nap viv nan yon peyi kote ‘’la violation des droits de l’enfant devient

Pou tout komantè ak sijesyon ,konpoze :(509) 4273-4760 /3764-7217 ou ecrivez-nous a oech2001@gmail.com.