Droits de l'Enfant Information Koze Timoun

Sipòte KOZE TIMOUN silvouplè nan fason ou kapab paske ou konnen nou pat jan m kon n mande sipò ou :

MON CASH : 3764-7217                        NATCASH: 4273-4760                            ZELL          :5 61-889-6666

Le w  fi n fè depo a, voye yon ti mesag whatsapp pou nou nan nimewo sa : 4273-4760 pou nou ka REMĒSYE ou.

 

Gonayv,le 29 Avril 2024

18e Edition de KOZE TIMOUN

          Zanmi lektè mwen yo,bonjou/bonswa e byenvini nan  18e  edisyon de KOZE TIMOUN pou ane 2024 a.

Koze TIMOUN, se yon kronik ebdomadé ki soti chak Lendi sou reyalite TIMOUN yo,se sitou yon pwodiksyon de l’Organisation des Enfants Chrétiens Haïtiens (OECH) .

’’TIMOUN YO PLIS VIKTIM VYOLANS GANG AME YO NAN PEYI DAYITI’’.se sijè sa nap devlope Jodi a.

Jodi a ankò,anvan men m mwen devlope sijè a,map  patage avek ou dewoulman  10e edisyon ‘’KOUNKOU BIBLIK’’ entè-egliz ke OECH ap òganize pou TIMOUN yo an prelid 23e kongrè a :4e joune an ki te mete fas a fas L’Eglise Ev. Mahalaleel  ak OECH Dimanch ki te 28 Avril 2024 la te fini sou yon skò (score )  de 195 a 100 an favè de l’OECH.

Nan 5e joune a ,se  l’Eglise Plenitude de Marottes ki pra  l resevwa  L’Eglise Ev.de la Nouvelle Creation .Nan istwa ‘’KOUKOU BIBLIK ‘’sa,se premyè fwa 2 ekip sa yo ap rankontre.Koman sa ap ye ?Map kenbe ou enfòme.

An nou retounen nan sijè nou an pou jodi a ki ‘’’TIMOUN YO PLIS VIKTIM VYOLANS GANG AME YO NAN PEYI DAYITI’’.Sitiyasyon TIMOUN yo ap plis konplike chak jou nan peyi Dayiti.Lè konsa,bagay sa yo plis choke OECH nan pi wo nivo a kòm òganism de DEFENSE et de PROTECTION de Droits de l’enfant.TIMOUN yo viktim e viktim ankò nan tout sans /nan tout domèn.Vyolans gang ame yo se denye gout dlo ki ranvèse vaz la nan sa ke TIMOUN yo ap viktim nan peyi Dayiti.

Nan yon dènyè etid ki fèt sou kriz kap vire bil peyi a,yo resanse 314 000 moun ki deplase de yon vil ak yon lòt vil oubyen de yon depatman ak yon lòt.Pami yo,genyen anviwon170 000 ki se TIMOUN,sa vle di plis pase  mwatye nan yo se TIMOUN daprè  Bruno Maes ,ki se reprezantan UNICEF.TIMOUN sa yo prive de sèvis esantyèl yo sitou :mange,swen sante,edikasyon,pou m site sa yo selman.

Map presize pou nou ke lè nan yon sosyete TIMOUN yo pa jwen n menm sa yo kòm eleman de baz,ou ka imajine ki konsekans sa kapab genyen nan sosyete sa.

A swiv

Pou tout komantè ak sijesyon ,konpoze :(509) 4273-4760 /3764-7217 ou ecrivez-nous a oech2001@gmail.com.

Pasteur Abceste DACEUS,President de l’OECH