Droits de l'Enfant Éducation Formation Information Koze Timoun Réligion

Sipòte KOZE TIMOUN silvouplè nan fason ou kapab paske ou konnen nou pat jan m kon n mande sipò ou :

MON CASH : 3764-7217                        NATCASH: 4273-4760                            ZELL          :5 61-889-6666

Le w  fi n fè depo a, voye yon ti mesag whatsapp pou nou nan nimewo sa : 4273-4760 pou nou ka REMĒSYE ou.

 

Gonayv,le 13 Me 2024

20e Edition de KOZE TIMOUN

          Lektè mwen yo,bonjou/bonswa e byenvini nan  19e  edisyon de KOZE TIMOUN pou ane 2024 a.

Koze TIMOUN, se yon kronik ebdomadé ki soti chak Lendi sou reyalite TIMOUN yo,se sitou yon pwodiksyon de l’Organisation des Enfants Chrétiens Haïtiens (OECH) .

’’LESON DOMINIKAL POU TIMOUN’’.se sijè sa nap devlope Jodi a.

Anvan men m mwen antre nan sijè a,Dimanch 6 Me a,L’Eglise EMEVI te resevwa l’Eglise Ev.Mahalaleel  e match sa te  fini sou yon eskò (Score) de 160/140 an favè de legliz EMEVI

Nan 7e joune ,se premyè semi final la ki pral mete fas a fas l’Eglise Evangelique la ‘PORTEVDU BCIEL’’ des Gonaives Ak OECH Dimanch kap 19 Me 2024 la..Koman sa ap ye ?Map kenbe ou enfòme.

An nou retounen nan sijè nou an pou jodi a ki ‘‘’’LESON DOMINIKAL POU TIMOUN’’.Se yon dokiman/liv ke Pastè Dufeu prepare e mete sou mache a pou itilite TIMOUN yo.Aprè plis pase 20 tan depi Pastè Dufeu ap travay avek TIMOUN ,bezwen an melange avek eksperyans ta pra enspire preparasyon liv sa,kwak inisyalman se pat vreman yon liv a karaktè komèsyal,men se te yon liv sitou pou itil TIMOUN ki nan l’Eglise Evangelique la ‘’PORTE DU CIEL ‘’ des Gonaives,ministè ke mwen men m Pastè Dufeu map desèvi.

Sou demand plizyè kolèg pastè ki pa ka jwen n liv lekol dimanch pou TIMOUN,mwen ta pral oblige mete zouti sa sou mache a pou repon n ak bezwen sa.An reyalite,gen kek pastè ak lidè,Aksepte pou site selman pastè Raoul Tilus  (O doux Jesus /Auto Parts)  ki pran plizyè.Mwen site non li paske se yon n nan moun ki toujou ankourage travay OECH ap fè.Map site yon moun tankou GD Frantz Renel Lebrun ki se sirentandan lekol  dimanch ,li men m tou li achte plizye ,mwen site non li paske Radio Celeste se yon n nan pwen de vant liv sa.

Vendredi 10 me a,mwen gen  yon moun ki kanpe m sou wout dat la pou remesye m epi felisite m pou dokiman sa ke mwen mete disponib pou legliz  yo ka ansegne ye .Yon n nan bagay frè sa te souligne,se METODOLOJI ak KONTNI liv la ke li estime ki bon anpil.

Map pwofite ak tout kè m remesye tout koleg pastè ak lidè ki déjà achte dokiman sa pou ansegne TIMOUN  TIMOUN yo.Gen kek pastè ki fi n achte liv la,yo ankourage lot pastè achte,ekzanp pastè Ernest Ambeau ,ki se egalamn manb komisyon pedagojik ak jiridik nan OECH,gen lot pastè pandan yo pra l preche Gwomón ak Savann Kare,yo mache avek liv pou lot paste acthte,ekzanpmpaste Emmanuel Thompson.

Ou men m ki poko retire liv pa w,mwen konseye w pou fe sa paske se yon bon dokiman kap ede TIMOUN yoLe w acthe yon liv,ou ede paste DUFEU avek Pasteur Dufeu Ministries ki genyen andedan li OECH,KOZE TIMOUN,l’Eglise Evangelique la ‘PORTEVDU BCIEL’’ des Gonaives ak anpil lot antite ki andedan Pasteur Dufeu Ministries.Pase nan biwo OECH la /ofis l’Eglise Evangelique la ‘PORTE DU CIEL’’ des Gonaives ki nan # 20,ryel Efeèz,oubyen nan lokay Radio Celeste FM ki nan anfas UPAG la ou byen pase nan O doux Jesus /Auto Parts ki sou wout Dat la se kote sa yo wap jwen n liv sa ki ‘’LESON DOMINIKAL POU TIMOUN’’.

A swiv

Pou tout komantè ak sijesyon ,konpoze :(509) 4273-4760 /3764-7217 ou ecrivez-nous a oech2001@gmail.com.

Pasteur Abceste DACEUS,President de l’OECH