Droits de l'Enfant Information Koze Timoun Media

 

Gonayv ,le 12 Fevriye 2024

7e edisyon de KOZE TIMOUN

          Zanmi lektè,bonjou/bonswa e byenvini nan  7e  edisyon de KOZE TIMOUN pou ane 2024 a.

          Koze TIMOUN, se yon kronik ebdomadé ki soti chak Lendi sou reyalite TIMOUN yo,se sitou yon pwodiksyon de l’Organisation des Enfants Chrétiens Haïtiens (OECH) .

’’ESKE TIMOUN YO MERITE SA ?’’,se kesyon sa nap poze poze ko m  sijé  jodi a.

Medam/mesye,tout moun kapab konstate avek anpil emosyon ak amètim yon foto kap vire sou tout rezo sosyo yo ,kote yo polisye an infòm ki pwente za m epi mete pye sou yon TIMOUN .Aksyon sa ta sanble se yon n nan  pi gwo aksyon ki domine aktyalite a  semén pase a.

Zanmi mwen yo,generalman yo di  ke TIMOUN se senbòl dinosans ak obeyisans.Se sa ki fè Labib di :’’WAYŎM SYĒL LA SE POU TOUT MOUN KI METE YO TANKOU TIMOUN ’’ (Matye 19 :14).Jezi te fé deklarasyom sa nan yon sikonstans kote TIMOUN yo pat jwen n konsiderasyon key o ta dwe jwen n nan.

Jodi a ankò,TIMOUN yo pa gen pyès konsiderasyon men m devan  je moun ki ta dwe ba yo konsiderasyon ak pwoteksyon.Lapolis ki gen misyon pou PWOTEGE  ak SĒVI,sanble ta bliye sa li genyen ko m misyon.Devan AK BRITAL sa ke TIMOUN sa viktim anba men polisye sa, l’Organisation des Enfants Chrétiens Haïtiens (OECH) ,kòm enstitisyon de DEFENSE et de PROCTION de DROITS  de l’enfant ap mande ak PNH la ki se yon entitisyon prestigyez,pou l pran tout mezi ki nesesè kont polisye sa ki,malgre kagoule men  ke yo kapab klèman idantifye.PNH la dwe pran mezi kont polisye sa yon fason pou enstitisyon an pa plis dekriye .

’’ESKE TIMOUN YO MERITE SA ?’’Tout moun ka wè nan video ak foto yo koman TIMOUN nan leve men li anlè pou l mande padon.Se prèv ke li pat reprezante pyès menas ni dange pou polisye a,donk polisye pat bezwen  leve  gwo bòt li mete sou TIMOUN nan.AK BRITAL sa fè nou parèt pi lèd toujou devan lemond antye.

OECH denonse epi kondane avek tout FŎS li aksyon  sa ki pa  kadre ditou ak sa ke PNH la reprezante kòm enstitisyon.OECH ap mande JISTIS pou TIMOUN yo,paske an tan nòmal,nan jou ouvrab sa se lekòl  TIMOUN sa ta dwe chita pou l ap resevwa moso pen de lenstriksyon.

OECH ap pwofite di dirijan nou yo ak politisyen nou yo mèsi,yo men m ki lage peyi a nan abim sa kote DWA TIMOUN yo pa respekte,yap sibi tout imilyasyon ke nou pa tap jan m imajine. ‘’’ESKE TIMOUN YO MERITE SA ?’’

Aswiv

       Pou tout komantè ak sijesyon ,konpoze :(509) 4273-4760 /3764-7217 ou ecrivez-nous a oech2001@gmail.com.

 

Pasteur Abceste DACEUS,President de l’OECH