Droits de l'Enfant Formation Information Koze Timoun

Sipòte KOZE TIMOUN silvouplè nan fason ou kapab paske ou konnen nou pat jan m kon n mande sipò ou :

MON CASH : 3764-7217                        NATCASH: 4273-4760                            ZELL          :5 61-889-6666

Le w  fi n fè depo a, voye yon ti mesag whatsapp pou nou nan nimewo sa : 4273-4760 pou nou ka REMĒSYE ou

Gonayv,,le 10 Juin 2024

24e Edition de KOZE TIMOUN

          Byenvini zanmi lektè nan 23e  edisyon de KOZE TIMOUN pou ane 2024 a.

         Koze TIMOUN, se yon kronik ebdomadé ki soti chak Lendi sou reyalite TIMOUN yo,se sitou yon pwodiksyon de l’Organisation des Enfants Chrétiens Haïtiens (OECH) .

         Koze TIMOUN, se yon kronik ebdomadé ki soti chak Lendi sou reyalite TIMOUN

’’LA  REALISATION DU 23E CONGRES DE L’OECH’’.Tel est le sujet à dével

Zanmi lektè,23 kongrè OECH la ane sa se te yon bagay ekstraòdinè,se te yon reyalizasyon san parèy.Map raple ke 23e kongrè anyèl OECH la te dewoule anba tè m :‘’AN N BAY TIMOUN YO YON CHANS’’  soti 7 pou rive 9 Juin 2024 la e li te asosye avek tè m nasyonal la ki se ‘’BYEN NOURI LESPWI TIMOUN YO,POU KONSTWI YON SOSYETE SOUDE’’.

Aktivite an prelid yo,sa vle di 10e edisyon KOUKOU BIBLIK pou TIMOUN yo te déjà komanse depi 7 Avril pou rive nan gwo final la ki te fèt nan alyans Fransèz Gonayv la .Lansman ofisyèl kongrè a te fèt nan L’Eglise Evangelique la ‘’PORTE DU CIEL’’ des Gonaives .Se te yon seremoni religyèz pou te ran n yon AKSYON DE GRAS bay Papa bondye pou 23 zan ekzistans OECH ,Tanp la te plen kou ze avek fidèl Pwotestan,TIMOUN kou granmoun ki tap eksprime rekonesans yo pou OECH.

Efektivman,jan nou te prevwa l la,Alyans Fransèz la te resevwa yon n nan pi gwo evènman nan ane a.Nan Gwo final 10e edisyon Konkou Biblik la,premyè pati a te fini sou skò (score) nil (135/135).Rive na pwolongasyon,EMEVI te sakre chanpyon  sou OECH.Epi yon lòt kote,legliz Batis Nouvèl Vi te resevwa premye pri de prezans paske li te bay plis TIMOUN nan Kongrè a,Nouvèl Egliz Kretyèn ki gen nan tèt li Pastè Georges te resevwa 2e pri de prezans la.Se te vreman yon evènman san parey..

Mwen dwe remèsye tout moun generalamn kelkonk ki te kontribye ,yon fason kelkonk pou te fè 23e kongrè OECH la yon REYISIT :premye mo de remèsiman yo se pou Bondye,pase pran staff ak tout kad OECH yo,sipòtè nou yo ,la Près,TIMOUN yo,paran yo rive nan dènye grenn moun ki te rive pita nan Alyans la.

Wi,23e kongrè OECH la se te yon siksè ane sa ankò gras a Dye e OECH ap kontinye kriye ‘’AN N BAY TIMOUN YO YON CHANS’’.

A suivre

          Pou tout komantè ak sijesyon ,konpoze :(509) 4273-4760 /3764-7217 ou ecrivez-nous a oech2001@gmail.com.

Pasteur Abceste DACEUS,President de l’OECH