Droits de l'Enfant Éducation Information Koze Timoun Media

Sipòte KOZE TIMOUN silvouplè nan fason ou kapab paske ou konnen nou pat jan m kon n mande sipò ou :

MON CASH : 3764-7217                        NATCASH: 4273-4760                            ZELL          :5 61-889-6666

Le w  fi n fè depo a, voye yon ti mesag whatsapp pou nou nan nimewo sa : 4273-4760 pou nou ka REMĒSYE ou.

 

Gonayv,le 3 Juin 2024

23e edisyon  de KOZE TIMOUN

          Byenvini zanmi lektè nan 1ere  edisyon de KOZE TIMOUN pou ane 2024 a.

         Koze TIMOUN, se yon kronik ebdomadé ki soti chak Lendi sou reyalite TIMOUN yo,se sitou yon   pwodiksyon de l’Organisation des Enfants Chrétiens Haïtiens (OECH) .

.Anvan men m mwen antre nan sijè a,ban m patage avek nou rezilta 2e semi final nan 10e edisyon   konkou Biblik entè-egliz  ke OECH òganize pou TIMOUN yo :

Dimanch ki te 26 Me a,Legliz Plenitude de Marottes te resevwa OECH an semi final e OECH te enpoze  li devan Marottes sou yon eskò (score ) de 175/140.Kidonk ,grand final la kap mete fas a fas legliz  EMEVI ak OECH Dimanch 9 Juin 2024 a 5h PM nan lakou Alyans Fransèz la,e se yon anbyans ke ou pa gen   dwe rate pou kelkeswa rezon an.

Zanmi mwen yo,nap devlope yon sijè ki vreman enpòtan jodi a  ki se. ’’LA JOURNEE DE   L’ENFANCE’/JOUNEN TIMOUN YO’’, ,prete tande w pou w kapab tande.La journee de l’enfance/jounen   TIMOUN yo,se yon dat/evènman/jou ke yo mete apa nan peyi Dayiti pou TIMOUN yo chak 2e Dimanch nan   mwa Juin,yon fason pou fè pwomosyon ak sansibilizasyon pou dwa ak devwa  TIMOUN yo.

La journee Nationale de l’enfant haitien  a été fonde par la loi du  2 Juin 1960 sou la presidance de     François  DUVALIER (papa Dòk).

Chè lektè,mwen pa vle pou nou konfon n LA JOURNEE INTERNATIONALE DES DROITS DE     L’ENFANT et LA JOURNEE NATIONALE DE L’ENFANT.Premye a se rezilta de yon rekomandasyon ke   Nasyonzini te fè an 1954 e ke Ayiti ta pral siyen li 5 ane aprè (1959).Tandiske 2e nan ,sa vle di JOURNEE   NATIONALE DE L’ENFANT,ki kreye par lalwa du 2 Juin 1960,kote Leta Ayisyen di yap chak 2e Dimanch nan   mwa Jen pou fete fèt TIMOUN yo.

Nan sans sa,l’Organisation des Enfants Chrétiens Haïtiens (OECH) depi li pran nesans,rezève dat   sa pou fè kongrè TIMOUN yo.Se sa ki fè,OECH ap òganize  23e kongrè TIMOUN yo ane sa soti 7 pou rive 9   Jen 2024 e li kenbe ‘’AN N BAY TIMOUN YO YON CHANS’’ kò m sou tè m bò kote tè m nasyonal la ki se   ‘’BYEN NOURI LESPWI TIMOUN YO,POU KONSTWI YON SOSYETE SOUDE’’.

A swiv

        Pou tout komantè ak sijesyon ,konpoze :(509) 4273-4760 /3764-7217 ou ecrivez-nous a oech2001@gmail.com.

Pasteur Abceste DACEUS,President de l’OECH