Droits de l'Enfant Éducation Information Koze Timoun Media
Sipòte KOZE TIMOUN silvouplè nan fason ou kapab paske ou konnen nou pat jan m kon n mande sipò ou :

MON CASH : 3764-7217                        NATCASH: 4273-4760                            ZELL          :5 61-889-6666

Le w  fi n fè depo a, voye yon ti mesag whatsapp pou nou nan nimewo sa : 4273-4760 pou nou ka REMĒSYE ou.

 

Gonayv,le 24 Juin 2024

26e Edition de KOZE TIMOUN

         Chè lektè,bonjou/bonswa e byenvini nan  26e  edisyon de KOZE TIMOUN pou ane 2024 a.

         Koze TIMOUN, se yon kronik ebdomadé ki soti chak Lendi sou reyalite TIMOUN yo,se sitou yon pwodiksyon de l’Organisation des Enfants Chrétiens Haïtiens (OECH) .

’’BIKOUL (BICOOL)YON NOUVÈL PRATIK POU TIMOUN LEKOL NAN GONAYV’’.

Zanmi lektè,nan mwens pase yon mwa pou témine ane akademik 2023-2024 la ki pat twò byen komanse pase sa,gen yon fenomén kap devlope timidman sitou nan vil Gonayv,,kote anpil elév lekòl ki sitou nan nivo fondamantal ak segondé  lage kò nan fimen epi bwé bikoul (bicool).Pratik sa ki komanse pran pye ti gras pa ti gras nan site Endepandans (Cite de l’Independance ) entépele anpil moun  epi mande ki kote sa ap rive.

Dapré enfòmasyon ki jwen n OECH vya  sal redaksyon  KOZE TIMOUN,’’yo kon n wé elév ak inifòm lekòl  sou yo kap fimen epi bwé bikoul sou plas Boutéy Gonayv la.Sa ki pi mal la,fenomén fimen ak bwé bikoul (bicool) la antre men m nan etablisman eskolé yo (etablissements scolaires,san ke temwen sa yo pat an mezi pou te site non lekòl sa yo,eksprime preokipasyon pou mande ki kote bagay sa ap rive ?Yo men m fé referans ak Mét Messac Philogene ansyen CG a ki te kon n fé yon gwo travay pou te ede paran yo ak TIMOUN yo nan epòk li te okipe pòs sa.

Nan sans sa a, l’Organisation des Enfants Chrétiens Haïtiens (OECH) organisme de défense et de protection des droits de l’enfants ap sone sonét dala m nan (sonnette d’alarme) pou mande ak direkté lekòl epi Komisé Gouvennman an prese prese pou wé koman yo mete yon fren ak fenomén fimen epi bwé bikoul sa nan Site Lendepandans la.OECH ale pi lwen pou mande biwo Ledikasyon Nasyonal Latibonit la pou ta va mete bouch nan sa pou sa pa degwingole. Lagé avéti pa touye kokobe. (Junior PIERRE).

A swiv

Pou tout komantè ak sijesyon ,konpoze :(509) 4273-4760 /3764-7217 ou ecrivez-nous a oech2001@gmail.com.

Pasteur Abceste DACEUS,President de l’OECH