Éducation Information Koze Timoun

                                          38e Edition de KOZE TIMOUN-lundi 18 Septembre 2023

Zanmi lektè ,li se pou mwen yon obligasyon pou m prezante nou 38e edisyon de KOZE TIMOUN pou ane 2023 a.

Koze TIMOUN, se yon kronik ebdomadé ki soti chak Lendi sou reyalite TIMOUN yo,se sitou yon pwodiksyon de l’Organisation des Enfants Chrétiens Haïtiens (OECH) .

‘’  LEKOL KI BAY SANPOUSAN (%) NAN 9E AF NAN DISTRI GONAYV LA’’.Se sijè sa nap devlope jodi a.

Zanmi lektè,nan lide pou kore ledikasyon nan peyi Dayiti,map patage avek nou kek lekól nan distri Gonayv la ki bay sanpousan (%) nan ekzamen 9e AF pou ane akademik 2022-2023 a.

District Etablissement Inscrit Participant Adm Echec Abs % Adm % Tot
Gves St Paul 44 43 43 0 1 100 %
Gves Elim 17 16 16 0 1 100 %
  ‘’ Int.Mixte Antenor Firmin 11 6 6 0 5 100 %
      ‘’ Coll St Pierre Claver 15 15 15 0 0 100 %
        ‘’ Int.Mixte Gustave Lebon 8 8 8 0 0 100 %
         ‘’ Coll.Mixte Horizon de la Nvelle Jerus 56 56 56 0 0 100 %
          ‘’ Ecole Paul Gerhard Natorp 25 21 21 0 4 100 %
          ‘’ Institution Mixte Cherismond Delva 24 24 24 0 0 100 %
        ‘’ Collège Mixte john Wesley 25 25 25 0 0 100 %
          ‘’ Ins. Mixte Frederic Marcelin 15 15 15 0 0 100 %
           ‘’ Institution Mixte de Bigot 20 20 20 0 0 100 %
            ‘’ Ins Mixte EPI des Gonaives 3 3 3 0 0 100 %

 

Map presize pou nou ke gen nan distri Gonayv la,se Coll Mixte Horizon de la Nvelle Jerusalem ki bay  plis TIMOUN nan ekzamen yo pou ane sa (56).   .

Aswiv

Pou tout komantè ak sijesyon ,konpoze :(509) 4273-4760 /3764-7217 ou ecrivez-nous a oech2001@gmail.com.