Droits de l'Enfant Éducation Formation Information Koze Timoun

45e Edition de koze timoun-lundi 6 Novembre 2023

Gwo bonjou/bonswa pou nou tout ak pou nou chak zanmi lektè ,mwen kontan pou m pote pou nou 45e edisyon de KOZE TIMOUN pou ane 2023 a.

Koze TIMOUN, se yon kronik ebdomadé ki soti chak Lendi sou reyalite TIMOUN yo,se sitou yon pwodiksyon de l’Organisation des Enfants Chrétiens Haïtiens (OECH) .

’LA 10e EDITION DE LA CARAVANE ‘’SEMЀ N DWA TIMOUN ’’,se 2e gwo pwogram anyel ke OECH genyen pou TIMOUN yo.

Zami lektè, mwen vi n infome nou ke Organisation des Enfants Chretiens Haitiens (OECH) ap óganize 10e edisyon ‘’KARAVAN N SEMЀ N DWA TIMOUN’’ soti Dimanch 19 pou rive Dimanch 26 Novanb 2023 nan okazyon  JOUNEN ENTЀNASYONAL DWA TIMOUN ki selebre chak 20 Novanb.

Pandan tout semè n sa ,OECH ap mobilize tout resous li yo pou fè pwomosyon pou DWA TIMOUN yo,men koman sa ap ye :

Programme de la 10e édition de la Caravane ‘’SEMЀ N DWA TIMOUN’’ du 19 au 26 Novembre 2023

Jours Lieux Conférenciers Sujets
Dimanche 19 Aciphar Pas.Emmanuel TOMPSON L’enfant a droit aux loisirs

(Art 31 CRDE)

Lundi 20 K-soleil I (APEG) Insp.Ilram LOREMA L’enfant a droit à l’Education (Art 28,29 CRDE)
Mardi 21 Trou Sable I (ALENA) Me Nuxon LOUIS L’enfant a droit à un niveau de vie suffisant pour son développement harmonieux  (Art 27 CRDE)
Mercredi 22 K-Soleil II ALEGGO Agr.Frantz THELEMARQUE L’enfant a droit à une alimentation saine et nutritive (Art 24 CRDE)
Jeudi 23 SEPRENNE Comm Marie Paul C.Valentin L’enfant sans famille a droit à une protection de remplacement (Art 21,22 CRDE)
Vendredi 24 Trou Sable II (RELEG) Me Jaccene JACQUES L’enfant a droit à une protection de la Loi contre les atteintes à son honneur (Art 16 CRDE)
Dimanche 26 Pont Gaudin Dr Calistin DIEUDONNE L’enfant a droit à la Sante (Art 24 CRDE)

 

Aswiv

Pou tout komantè ak sijesyon ,konpoze :(509) 4273-4760 /3764-7217 ou ecrivez-nous a oech2001@gmail.com.

 

Pasteur Abceste DACEUS,President de l’OECH