Droits de l'Enfant Information Koze Timoun Media

5e Edition de KOZE TIMOUN

Gonayv,le 29 Janvye 2024

          Zanmi lektè,bonjou/bonswa e byenvini nan  5e  edisyon de KOZE TIMOUN pou ane 2024 a.

Koze TIMOUN, se yon kronik ebdomadé ki soti chak Lendi sou reyalite TIMOUN yo,se sitou yon pwodiksyon de l’Organisation des Enfants Chrétiens Haïtiens (OECH) .

’’YON TIMOUN 3 ZAN VYOLE SEKZYELMAN’’,se sijé tris sa a nap devlope jodi a.

Chè entènot,kò m nou ka remake sa,mwen rekonét ke mwen fé anpil efò pou m rete selman sou yon seri sijèki plis enstritif nan KOZE TIMOUN depi komansman ane 2024 la,men malerezman ,pwiske se pa mwen kap envante infòmasyon yo,lé yo tonbe mwen oblige releye yo epi patage yo avek nou.Jis nan dat nap pale adenye a se TIMOUN 3 zan sa ke yo vyole seksyélman.

Sa pase nan Dame Marie,yon komin ki nan depatman Grandans.Yon mesye ki rele Waglet Luc,li genyen 25 kan,li vyole yon ti lezanj ki genyen selman 3 zan. Apré aksyon an,men m pipi ti pitit la pat ka pipi,se operasyon yo ta pra l oblige fé li .Mezanmi,pa poze m kesyon si m di nou men m pipi ti lézanj la pat ka pipi apré aksyon an,mwen kwé ke san difikilte nou ka rive konpran n nan ki eta ti koukoun ti pitit la .

Mezanmi koman nou ka rive konpran n yon nég 25 kan,vyole yon TIMOUN 3 zan ?Eske msye pa yon psikotat (Psychopathe ) ?Eske se pa yon malad mantal ?Eske li pa anba yon fòs demoniak ?.  Eske aksyon sa se aksyon yon moun ki nòmal,ki genyen bon sans li sou li ?  Map tan n repons nou paske se pa mwen men m kap bay repons la,men mwen séten nap jwen n repons la nan lis de kesyon sa yo ki poze a.De tout fason,OECH ki se yon organisation de défense et de protection de droits de l’enfant,ap mande pou Waglet Luc pini kò m kriminél,jan Lalwa ekzige sa.

Map presize pou nou ke se pa selman Waglet Luc ki vyole dwa TIMOUN 3 zan sa,men tout moun ki pran plezi pou patage video/foto li,sitou ki pa men m pran leswen pou ta bare vizaj li,yo men m tou,se yon ak de vyolasyon de dwa ke yo poze sou li.Si Waglet Luc vyole atik 19 ak 34 CDE a,moun kap pibliye foto ak video li yo vyole atik 27 la.Se sa ki fé,OECH te gentan pran devan sou tout rezososyo yo di sispan n patage video ak foto ti lézang lan sitou san bare vizag li.

Map atire atansyon nou Waglet Luc se yon residivis,sa vle di se pa pou premyé fwa li komét jan de aksyon sa yo.Li te vyole déjà yon TIMOUN 8 tan pa two lontan,e TIMOUN 8 tan sa te rive touye tét li sitou paske li pat ka sipòte fawouch lòt TIMOUN tap fé sou li.

OECH ap pwofite fé ti travay dedikasyon sa :lé yon TIMOUN sibi ak de ‘’VYOLANS SEKSYĒL’’,pa stigmatize li,pa ba li fawouch mezanmi paske li déjà viktim.Okontré,se pou nou ankadre li pou l pa santi ke ak de ‘’VYOLANS SEKSYĒL’’ li sibi a fé l pa gen plas li ankò nan sosyete.

Aswiv

Pou tout komantè ak sijesyon ,konpoze :(509) 4273-4760 /3764-7217 ou ecrivez-nous a oech2001@gmail.com.

 

Pasteur Abceste DACEUS,President de l’OECH